Collecties staan centraal

Bij het Kennisplatform Pluscollecties staan collecties centraal

In de magazijnen en depots van de bibliotheken liggen collecties van zeer diverse aard die door specifieke gebruikers worden benut. Maar die het ook verdienen om een zichtbare en actuele rol in onze maatschappij te vervullen. Zij nemen niet alleen informatie mee, maar zij hebben ons ook iets te vertellen. Zij inspireren ons op collectief en individueel niveau.

Hoe oud of specialistisch ook, elke collectie is een bron van kennis, schoonheid en inspiratie en kan in de ontwikkeling van groepen en individuen een belangrijke, soms beslissende ‘medespeler’ zijn.

Onze missie is om een rijk en pluriform ‘collectielandschap’ te creëren dat voldoende kwaliteit en kwantiteit bezit om op landelijk niveau te kunnen voldoen aan de vraag van de gebruiker.

Wij vinden dat voor ons een belangrijke actieve rol is weggelegd voor het maatschappelijk laten renderen van de door bibliotheken beheerde collecties. Het gaat om beschikbaarheid van collecties, en we spannen ons in om de rijkdom van de ‘collectie Nederland’ proactief in de samenleving zichtbaar, bruikbaar en levend te maken als kennisbron en als bron van collectieve en individuele ontwikkeling en inspiratie.

Het kennisplatform Pluscollecties wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven van de openbare bibliotheken: bijdragen aan een geletterde samenleving, aan een participatie- en informatiesamenleving en aan een leven lang ontwikkelen. En wij doen dat door Collecties daarvoor in te zetten.

Netwerk

In Nederland hebben we daarvoor een netwerk van bibliotheken, die door uitwisseling van collecties en onderdelen daarvan onderling mogelijk te maken, hun collecties voor iedere inwoner van Nederland onder handbereik brengen.

Zodat we ons aandeel leveren in het ontwikkelen van iedere inwoner en onze collecties renderen. Meer en beter vindbaar, zichtbaar en levend te houden.

Collecties onder de aandacht brengen, zodat ze gebruikt worden.

Het Kennisplatform Pluscollecties stimuleert en ondersteunt de bibliotheken in het ontwikkelen van de rol van bron van collectieve en individuele ontwikkeling en inspiratie.

In het Kennisplatform Pluscollecties zijn bibliotheken verzameld. Openbare bibliotheken die een bijzondere collectie hebben, PLUScollectie. Dit is een collectie op HBO+ niveau. Maar ook bibliotheken met een 80.000+ collectie zijn meer dan welkom. En graag breiden we uit met aan bibliotheken verwante organisaties, zoals musea en archieven om ook die collecties voor iedereen in Nederland beschikbaar te hebben.

Via de eigen openbare bibliotheek, die kan aanvragen en leveren.

Zodat iedereen kan beschikken over de informatie die hij of zij wil en zodat de collecties uit de magazijnen komen en gebruikt worden!

Het Kennisplatform Pluscollecties is de vernieuwde voortzetting van wat voorheen bekend was als Plusbibliotheken. De oud-gedienden kennen het nog als de voorloper daarvan: de WSF bibliotheken: openbare bibliotheken met een Wetenschappelijk Steunfunctie.