IBL

Werkgroep IBL fungeert als kennisplatform voor het delen van kennis en als adviesorgaan voor het bestuur op het terrein van IBL

Interbibliothecair leenverkeer

Het interbibliothecair leenverkeer (IBL) is in het openbare bibliotheekstelsel een belangrijke vorm van dienstverlening. Door IBL staat aan de klant, waar dan ook in het land woonachtig, de gehele Collectie Nederland van openbare bibliotheken en die van de Universiteitsbibliotheken in Nederland ter beschikking. Promovendi kunnen hierdoor hun proefschrift voor het grootste deel thuis maken.

Nieuwsgierige mensen kunnen hierdoor in hun - vaak zeer specialistische - literatuurbehoefte voorzien.De grootste leeshonger kan tot in alle uithoeken van het land worden gestild.

De Wet op het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen verplicht de openbare  bibliotheken IBL in hun dienstverlening op te nemen.

Technisch is het allemaal mogelijk door de landelijke digitale infrastructuur voor openbare bibliotheken. Aanvankelijk voorzagen de Provinciale Bibliotheek Centrales met hun enorme achtergrondcollecties hierin, later ook de PLUSbibliotheken (bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie) met hun HBO+ collecties. De PLUScollecties zijn de linking pin naar de universiteitsbibliotheken.

Heb je een vraag, opmerking of tip?

Laat het ons weten. Voorzitter Rob Visser

Mail ons

Opdracht

 1. Monitoren van resultaten en effecten op dienstverlening aan eindgebruikers bijv. B2C tarieven
 2. bespreken lopende gang van zaken / knelpunten in het IBL verkeer
 3. bespreken van data van integrale IBL transacties te leveren door KB
 4. opstellen en bespreken van analyse van integrale IBL transacties (1 x per jaar)
 5. opstellen van advies aan bestuur inzake te hanteren B2B tarief voor IBL transacties (1 x per jaar)
 6. fungeren als denktank / klankbord voor KB (leverancier van IBL systeem).
 7. Tenminste 1 x per jaar rapporteren aan het bestuur van de stichting
 8. Presenteren van resultaten / adviezen etc. aan collega’s in het stelsel

Samenstelling en voorzitter

De werkgroep IBL is samengesteld uit vertegenwoordigers van voorheen de Plus-bibliotheken, aangevuld met vertegenwoordigers van bibliotheken die zijn gaan deelnemen aan het Kennisplatform Pluscollecties, alsmede vertegenwoordigers van KB en of SPN.

Voorzitter
Namens het Algemeen Bestuur van de stichting Kennisplatform Pluscollecties

Rob Visser, Teamleider Mediaverwerving en- beheer
E-mail: r.visser@oba.nl         
Telefoonnummer: 020-5230710
Openbare Bibliotheek Amsterdam

Samenstelling werkgroep IBL

 • Bart Linssen (Maastricht)
 • Chapine van Hall (Utrecht)
 • Ellen van Bodegom (Rotterdam)
 • Elsbeth Hardenberg (Den Haag)
 • Erica de Winter (KB)
 • Johan Fockens (Groningen)
 • Kees Davidse (Middelburg)
 • Mariet Heuts (Tilburg)
 • Martijn van Wensveen (KB)
 • Rob Visser (OBA), voorzitter
 • Rommie Eisma (Rijnbrink)
 • Tea Busstra (Tresoar)
 • Tessa Slingerland (Arnhem)
 • Vincent Rotermundt (Biblionet Drenthe)
 • Yvette van der Molen (Almere)

IBL brochure 2020

Hoe zit het ook al weer met IBL?
Wat is de achtergrond en welke afspraken hanteren we?

Lees de brochure IBL (versie januari 2021)