Metadata

Terugblik Kennissessie Metadata & Linked Data

Linked (open) data en metadata. Iedereen heeft het er over, maar wat is het eigenlijk en welke ontwikkelingen zijn daarin? Hoe krijgen we er (meer) mee te maken en voor welke keuzes of beslissingen staan we dan?

Op 10 maart 2022 vond de online bijeenkomst plaats met ruim 50 deelnemers. Een mooie mix van managers, bestuurders en specialisten.

Bekijk de presentaties van Ellen Hartman en Tim Pol van OCLC over linked data terug.

Het verkennen van de vraag wat we ermee zouden kunnen en hoe we ons hierop voor kunnen bereiden, is niet opgenomen. Enkele bevindingen.


Werkgroep Metadata is samengesteld uit specialisten van Openbare Bibliotheken en KB.

Metadateren

De Werkgroep Metadata is in 2012 opgericht. De Werkgroep Metadata spant zich in om expertise op het gebied van metadata voor het openbare bibliotheek stelsel te behouden en te ontwikkelen.   

Opdracht

De Werkgroep is in 2013 opgericht bij het ontstaan van de NBC+ met als doel alle relevante metadata toe te voegen
aan de NBC+

Hoe? Door deze data op te (laten) nemen in het GGC en daarmee ook in het Open Zoek Platform (OZP).

Om dat doel te bereiken zijn deskundigen van de KB, OCLC en NBD Biblion nauw betrokken bij de Werkgroep.  

De Werkgroep fungeert als kennisplatform en adviseert / rapporteert minimaal eenmaal per jaar aan het Plus bestuur en resenteert resultaten / adviezen, etc. aan collega’s uit het stelsel.  

Daarnaast organiseert de Werkgroep Metadata om de 2 à
3 jaar een landelijke bijeenkomst voor alle (nog resterende) catalogusspecialisten uit het OB-veld.

Strategisch aandachtspunt

Ontwikkelingen bij de
KB (uitbreiding OZP), NBDBiblion (metadatering met behulp van Artificial
Intelligence) en OCLC (WorldCat, toekomst GGC, Picarta) kunnen gevolgen hebben voor metadata en NBC+. Ook ontwikkelingen binnen het OB-veld, zoals de transformatie van Plus naar Pluscollectie, veranderingen in de landelijke infrastructuur
zoals een mogelijke overstap naar een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) zijn zeer relevant. Dit alles kan belangrijke gevolgen hebben voor ontsluiting en presentatie van collecties van openbare bibliotheken.

Communicatie

Metadata kwesties kunnen ingebracht worden via de open groep NBC & metadata op BiebtoBieb (account vereist).  

Aandachtsgebieden

 • OZP &NBC+
 • Catalogiseren (regels)
 • GGC ontwikkelingen

Indirecte aandachtsgebieden:

 • IBL
 • Zoeken & vinden
 • Kwaliteit metadata
 • Bezitssynchronisatie
 • Thesaurus
 • Geautomatiseerd titel beschrijven (AI-project NBD Biblion)
 • WSF 13 (13 onder één knop)

NB:
Wanneer besloten wordt om over te gaan naar een Landelijk
Bibliotheeksysteem (CLB) zal dat een belangrijk aandachtspunt zijn voor de komende jaren.

Heb je een vraag, opmerking of tip?

Laat ons het weten. Voorzitter Lieke de Veer.

Mail ons

Samenstelling Werkgroep Metadata

 • Erwin Tuinstra, NBD Biblion
 • Henry Frantzen, Centre Ceramique Maastricht
 • Janny Kirschbaum, Rozet Arnhem
 • Karin Geurts, Openbare Bibliotheek Rotterdam
 • Kai Stremmelaar, Koninklijke Bibliotheek
 • Lieke de Veer, Biblionet Groningen (voorzitter)
 • Mildred de Böck, ZB Bibliotheek van Zeeland
 • Jannie van Zessen, Probiblio             
 • Sita Bhagwandin, KB

Lieke de Veer en Mildred de Böck, maken ook deel uit van de Gebruikersgroep NBC.

Lieke de Veer neemt ook deel aan de Adviescommissie Omslagstelsel van NBD Biblion.

Vergaderdata 2021 (online)

28 januari, 25 maart, 3 juni, 4 november

Voorzitter

Lieke de Veer, Biblionet Groningen        
E-mailadres: l.deveer@biblionetgroningen.nl
Telefoonnummer: 088 5061 919