Bevindingen

Het verkennen van de vraag wat we ermee zouden kunnen en hoe we ons hierop voor kunnen bereiden, is niet opgenomen. Enkele bevindingen:

Qua toepassing
- Verbeteren en verrijken van de catalogus, met name de NBC+. Denk hierbij aan betere koppelingen door het werken met entiteiten en uri’s (uniform resource identifier)
- Zichtbaar maken van bijzondere collecties en bronnen (cultureel erfgoed)
- Versterken informatie rol van bibliotheken mogelijk

Algemeen
- Zie het als evolutie, geen revolutie
- We zijn zeker niet (te) laat, maar het is wel tijd om na te denken over toepassingsmogelijkheden
- Voor het werken met linked data is de kwaliteit van metadata van groot belang, nu en in de toekomst
- Faciliterende rol voor OCLC in de vorm van tools (om entiteiten te beheren)
- (Landelijke, internationale) regie is nodig, maar niemand is de baas

Lieke de Veer