Wie zijn we?

Dagelijks bestuur

Perry Moree, ZB Bibliotheek van Zeeland, voorzitter a.i.,
penningmeester, secretaris

pmoree@dezb.nl
06-22947607
0118-654335

Bestuursondersteuning
Margareth Bles, bestuurscoördinatie
bestuur@pluscollecties.nl
06-27091588

Algemeen bestuur

De bij PLUScollecties aangesloten leden laten zich door onderstaande mensen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur

 • AnneMarie Roetgerink, Musidesk/Rijnbrink (voorzitter werkgroep bladmuziek)
 • Barbara van den Bos, Bibliotheek Rotterdam
 • Bernhard Fransen, Rijnbrink
 • Doeke Sijens, Groninger Forum
 • Eppo van Nispen tot Sevenaer, Beeld en Geluid
 • Esther Westerveld, Probiblio
 • Frans Bergfeld, SPN
 • Genie Does-Moison, Bibliotheek Zuid-Kennemerland
 • Gio van Creij, NOBB
 • Hanneke van Duijn, Bibliotheek Utrecht
 • Herman Horst, Bibliotheek Midden-Brabant (voorzitter werkgroep collectie)
 • Jenny Doest, Rozet Arnhem
 • Lieke de Veer, Biblionet Groningen (voorzitter werkgroep Metadata)
 • Luc de Vries, Tresoar
 • Marc Rodenburg, Centre Céramique
 • Marcel Theeuwes, Bibliotheek Den Haag
 • Perry Moree, ZB Bibliotheek van Zeeland (lid DB/secretaris/penningmeester)
 • Rob Visser, OBA (voorzitter werkgroep IBL)

Secretariaat

Het secretariaat staat voor je klaar als je een vraag hebt met betrekking tot de Stichting Kennisplatform Pluscollecties.

Neem contact op met het secretariaat